ID zawodnika: 14991 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Marcin KRUKOWSKI
imię : Marcin
nazwisko : KRUKOWSKI
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS Warszawianka W-wa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Oszczep (600) wykres

  35.08   2005-09-24   Kołobrzeg  U14
  46.11   2006-09-23   Kołobrzg  U16
  58.76   2007-09-21   Warszawa  U16

  Oszczep (800) wykres

  42.21   2006-05-20   Warszawa  U16
  60.79   2008-09-14   Warszawa  U18
  69.32   2009-06-14   Warszawa  U18
  72.10   2010-05-09   Warszawa  U20
  79.19   2011-07-23   Tallinn (EST)  U20
  82.58   2012-09-15   Pasłęk  U23
  83.04   2013-05-19   Łódź  U23
  80.66   2014-07-02   Katowice  U23
  85.20   2015-06-24   Katowice  Sen
  84.74   2016-05-20   Ostrava (CZE)  Sen
  88.09   2017-07-21   Białystok  Sen
  85.32   2018-08-30   Zürich (SUI)  Sen
  85.72   2019-08-29   Zürich (SUI)  Sen
  87.07   2020-08-13   Sopot  Sen
  89.55   2021-06-08   Turku (FIN)  Sen
  80.44   2022-06-11   Suwałki  Sen

  Oszczep (700) wykres

  52.26   2007-09-08   Warszawa  U16
  64.99   2008-07-26   Bydgoszcz  U18
  74.54   2009-05-30   Warszawa  U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0207729 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl