ID zawodnika: 28174
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Damian CZYKIER
imię : Damian
nazwisko : CZYKIER
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS Podlasie Białystok

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.74 (-0.8)   2009-06-20   Białystok  U18
  10.99 (+0.6)   2011-09-03   Białystok  U20
  10.71 (+1.7)   2012-06-02   Warszawa  U23
  10.74 (+0.4)   2013-07-16   Warszawa  U23
  10.86 (+0.7)   2014-05-31   Białystok  U23
  10.91 (+1.4)   2015-05-22   Łódź  Sen
  10.78 (-1.7)   2016-06-03   Łódź (AZS)  Sen

  200 m wykres

  23.60 (+0.2)   2009-05-17   Białystok  U18
  21.25 (+1.9)   2012-05-03   Białystok  U23
  21.45 (+0.7)   2013-08-03   Kutno  U23
  21.60 (+0.9)   2014-08-31   Inowrocław  U23
  21.49 (+0.8)   2017-05-20   Toruń  Sen

  400 m wykres

  47.95   2011-09-10   Kraków  U20
  48.79   2012-09-16   Łódź  U23
  47.72   2013-08-24   Częstochowa  U23

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.62 (+0.1)   2009-05-17   Białystok  U18
  14.44 (-1.2)   2010-06-12   Białystok  U20
  14.01 (+1.5)   2011-06-11   Warszawa  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  14.91 (+1.0)   2009-06-07   Biała Podlaska  U18

  110 m pł wykres

  14.96 (+1.6)   2010-09-05   Toruń  U20
  14.85 (+0.1)   2011-08-13   Bydgoszcz  U20
  13.82 (+1.5)   2012-06-17   Bielsko-Biała  U23
  14.11 (+1.0)   2013-06-23   Warszawa  U23
  13.68 (+1.1)   2014-06-20   Kraków  U23
  13.72 (+0.7)   2015-07-11   Gwangju (KOR)  Sen
  13.32 (-1.8)   2016-07-09   Amsterdam (NED)  Sen
  13.28 (+1.2)   2017-06-02   Bydgoszcz  Sen
  13.37 (+1.1)   2018-07-22   Lublin  Sen
  13.37 (+1.0)   2019-08-25   Radom  Sen
  13.66 (+0.6)   2020-08-19   Bydgoszcz  Sen
  13.37 (+0.9)   2021-06-26   Poznań  Sen
  13.25 (+1.3)   2022-06-11   Suwałki  Sen

  400 m pł wykres

  52.93   2011-09-24   Częstochowa  U20
  54.11   2017-09-03   Jelenia Góra  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1341450214386 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl