Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Paweł BASAŁYGO
imię : Paweł
nazwisko : BASAŁYGO
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.47   2012-01-26   Spała  U18
   7.38   2014-01-23   Spała  U20
   7.24   2015-01-24   Toruń  U23
   7.27   2018-02-17   Toruń  Sen
   7.42   2020-02-09   Spała  Sen

  200 m wykres

  22.79   2019-02-02   Ostrava (CZE)  Sen

  1000 m wykres

  3:07.98   2012-01-27   Spała  U18
  2:57.92   2014-01-24   Spała  U20

  Wzwyż wykres

  1.70   2012-01-14   Jablonec nad Nisou (CZE)  U18
  1.85   2013-01-16   Jablonec nad Nisou (CZE)  U20
  1.86   2014-01-23   Spała  U20
  1.83   2015-01-31   Spała  U23

  Tyczka wykres

  3.00   2012-01-27   Spała  U18
  3.30   2014-01-18   Jablonec nad Nisou (CZE)  U20
  3.10   2015-01-17   Łódź  U23

  W dal wykres

  5.26   2010-02-27   Wałbrzych  U16
  6.24   2012-01-26   Spała  U18
  6.49   2014-01-23   Spała  U20
  6.99   2015-01-10   Aleksandrów Łóddzki  U23
  7.09   2018-01-06   Toruń  Sen
  7.46   2019-02-17   Toruń  Sen
  7.54   2020-02-02   Łódź  Sen
  7.20   2021-01-18   Toruń  Sen

  Kula (5) wykres

  11.89   2012-01-14   Jablonec nad Nisou (CZE)  U18

  Kula (6) wykres

  12.88   2014-01-23   Spała  U20

  Kula (7.26) wykres

  12.81   2015-01-31   Spała  U23
  12.51   2018-01-06   Toruń  Sen
  13.47   2019-01-26   Ostrava (CZE)  Sen
  12.74   2020-02-09   Spała  Sen

  60 m pł M (99.1) wykres

   8.87   2013-01-16   Jablonec nad Nisou (CZE)  U20
   8.51   2014-01-24   Spała  U20

  60 m pł M Mł wykres

  10.95   2009-02-21   Wałbrzych  U16
   9.97   2010-02-27   Wałbrzych  U16

  60 m pł M J Mł wykres

   8.94   2011-01-21   Jablonec nad Nisou  U18
   8.74   2012-01-14   Jablonec nad Nisou (CZE)  U18

  60 m pł M wykres

   8.78   2015-01-17   Łódź  U23
   8.68   2018-02-04   Spała  Sen
   8.59   2019-01-20   Jablonec nad Nisou (CZE)  Sen
   8.55   2020-02-02   Łódź  Sen

  7-bój J MŁ wykres

  4158   2012-01-27   Spała  U18

  7-bój JUN wykres

  4735   2014-01-24   Spała  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.087004899978638 sekund

 * Dane można uzupełnie po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl