Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Beata
nazwisko : HEPPNER
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : CKS Budowlani Częstochowa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  400 m wykres

  67.64   2013-06-07   Łódź  U23

  800 m wykres

  2:38.68   2016-06-04   Łódź  Sen

  1500 m wykres

  5:42.14   2012-05-18   Bydgoszcz  U23

  Chód 3 km wykres

  15:37.60   2010-06-13   Częstochowa  U20
  14:53.95   2011-05-14   Sosnowiec  U20
  13:59.50   2012-09-08   Toruń  U23
  15:11.01   2014-06-01   Częstochowa  U23

  Chód 5 km wykres

  26:55.37   2010-09-18   Częstochowa  U20
  24:53.63   2011-09-24   Częstochowa  U20
  23:56.06   2013-05-25   Białystok  U23

  Chód 10 km wykres

  56:00   2010-04-24   Zaniemyśl  U20
  52:24.20   2011-06-25   Toruń  U20
  49:28   2015-09-05   Katowice  Sen
  49:42.81   2016-05-28   Biała Podlaska  Sen

  Chód 20 km wykres

  1:53:10   2011-08-27   Gdańsk  U20
  1:44:39   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
  1:45:05   2014-04-05   Zaniemyśl  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.066397905349731 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl