ID zawodnika: 57380 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Natalia MACH
imię : Natalia
nazwisko : MACH
rok ur. (kategoria) : 1999 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.29 (0.0)   2011-09-25   Pszczyna  U14
   8.43 (0.0)   2012-06-23   Łódź  U14

  100 m wykres

  14.89 (0.0)   2011-09-11   Chorzów  U14
  13.58 (-0.8)   2012-09-09   Sosnowiec  U14
  12.99 (+1.3)   2013-06-29   Bielsko-Biała  U16
  13.22 (0.0)   2015-05-01   Sosnowiec  U18
  13.02 (+0.2)   2016-06-04   Częstochowa  U18
  12.51 (-0.2)   2017-06-03   Bielsko-Biała  U20
  12.50 (-0.1)   2018-05-15   Chorzów  U20
  12.62 (+0.4)   2019-05-18   Kraków  U23

  150 m wykres

  21.37   2012-04-28   Bielsko-Biała  U14
  19.29   2017-05-03   Bielsko-Biała  U20

  200 m wykres

  27.62 (+0.1)   2013-05-18   Sosnowiec  U16
  27.11 (+1.6)   2014-09-21   Bielsko-Biała  U16
  27.07 (-2.3)   2015-05-09   Częstochowa  U18
  27.23 (+1.7)   2016-05-15   Sosnowiec  U18
  25.59 (+1.8)   2017-05-20   Bielsko-Biała  U20
  25.84 (-2.3)   2018-05-05   Ruda Śląska  U20
  25.66 (-0.8)   2019-05-18   Kraków  U23

  300 m wykres

  45.66   2012-08-26   Chorzów  U14
  43.11   2013-06-16   Bielsko-Biała  U16
  41.79   2014-05-01   Sosnowiec  U16
  40.96   2018-05-01   Częstochowa  U20
  41.54   2019-05-01   Częstochowa  U23

  Wzwyż wykres

  1.40   2014-06-14   Częstochowa  U16

  W dal wykres

  4.50 (0.0)   2012-06-09   Chorzów  U14
  5.08 (-0.8)   2013-09-14   Opole  U16
  5.12 (-4.7)   2014-08-30   Chorzów  U16
  5.45 (-1.4)   2015-05-09   Częstochowa  U18
  5.32 (0.0)   2016-06-04   Częstochowa  U18
  5.68 (-1.1)   2017-06-24   Kraków  U20
  5.71 (-0.6)   2018-05-13   Sucha Beskidzka  U20
  5.56 (+0.6)   2019-05-25   Łódź  U23
  5.76 (+1.5)   2020-08-15   Opava (CZE)  U23
  5.77 (+1.7)   2021-07-25   Suwałki  U23
  5.58 (+1.8)   2022-05-20   Poznań  Sen

  Trójskok wykres

  11.30 (-0.1)   2015-06-07   Sosnowiec  U18
  11.27 (+0.8)   2016-08-06   Wrocław  U18
  12.41 (+0.5)   2017-07-09   Toruń  U20
  12.64 (+0.1)   2018-05-27   Częstochowa  U20
  12.30 (+0.8)   2019-06-29   Lublin  U23
  13.10 (0.0)   2020-07-28   Białogard  U23
  13.25 (+1.7)   2021-05-27   Gliwice  U23
  12.63 (+1.1)   2022-05-14   Chorzów  Sen

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0629599 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl