ID zawodnika: 71625
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Agata KOŁAKOWSKA
imię : Agata
nazwisko : KOŁAKOWSKA
rok ur. (kategoria) : 1997 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.18 (+0.4)   2014-05-10   Gdańsk  U18
  13.28 (+0.1)   2015-05-10   Toruń  U20
  12.89 (-0.9)   2016-06-12   Gdańsk  U20
  13.10 (+1.5)   2017-05-06   Gdańsk  U23
  12.73 (+1.5)   2018-07-14   Warszawa  U23
  12.48 (+0.6)   2020-09-06   Gdańsk  Sen
  12.72 (-0.5)   2021-05-15   Pelpin  Sen

  200 m wykres

  26.27 (+1.8)   2014-05-31   Gdańsk  U18
  26.64 (-1.2)   2015-06-20   Toruń  U20
  25.66 (+0.8)   2016-06-11   Gdańsk  U20
  25.99 (+2.0)   2017-06-10   Słupsk  U23
  25.51 (-0.3)   2018-05-12   Słupsk  U23
  25.24 (-3.4)   2019-06-15   Gdańsk  U23
  24.96 (-1.2)   2020-09-06   Gdańsk  Sen
  24.93 (+1.3)   2021-05-29   Gdańsk  Sen

  300 m wykres

  42.24   2014-08-30   Gdańsk  U18
  44.63   2015-08-22   Lidzbark Warmiński  U20
  40.35   2018-06-06   Gdańsk  U23
  39.74   2019-06-05   Gdańsk  U23
  39.20   2020-06-27   Reda  Sen
  39.48   2021-06-02   Gdańsk  Sen
  39.61   2022-05-07   Słupsk  Sen

  400 m wykres

  61.85   2014-09-20   Bydgoszcz  U18
  60.04   2015-06-23   Bydgoszcz  U20
  58.98   2016-05-21   Gdańsk  U20
  58.98   2017-06-24   Gdańsk  U23
  56.54   2018-06-30   Sieradz  U23
  55.45   2019-06-29   Lublin  U23
  54.87   2020-09-14   Łódź  Sen
  55.10   2021-05-27   Gliwice  Sen
  55.20   2022-06-19   Gliwice  Sen

  800 m wykres

  2:18.21   2016-06-18   Gdańsk  U20
  2:17.23   2017-06-14   Gdańsk  U23

  300 m pł wykres

  42.37   2021-06-02   Gdańsk  Sen
  43.31   2022-05-07   Słupsk  Sen

  400 m pł K wykres

  59.36   2019-06-30   Lublin  U23
  58.58   2020-09-15   Łódź  Sen
  58.65   2021-06-25   Poznań  Sen
  58.96   2022-06-26   Warszawa  Sen

  Przełaj wykres

  :07:25   2015-03-21   Iława  U20

  Wzwyż wykres

  1.45   2013-09-08   Inowrocław  U18

  W dal wykres

  4.32 (+0.2)   2013-05-11   Bydgoszcz  U18
  4.71 (+0.6)   2014-05-04   Toruń  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.092798948287964 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl