ID zawodnika: 73187
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Aleksy BOROŃ
imię : Aleksy
nazwisko : BOROŃ
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS LA Basket Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.62 (+0.9)   2013-09-22   Warszawa  U14
  11.91 (+1.3)   2014-09-20   Radom  U16
  11.54 (+0.1)   2015-07-26   Warszawa  U16
  11.48 (0.0)   2016-10-01   Warszawa  U18
  11.43 (+0.6)   2017-05-13   Warszawa  U18
  11.18 (+0.3)   2018-09-29   Łódź  U20
  11.45 (+1.3)   2019-09-28   Łódź  U20
  11.59 (-2.6)   2020-10-03   Łódź  U23
  11.79 (+1.2)   2021-06-26   Warszawa  U23

  300 m wykres

  39.39   2015-05-23   Kozienice  U16

  400 m wykres

  54.83   2016-05-14   Warszawa  U18
  54.06   2017-09-30   Warszawa  U18
  52.41   2018-06-01   Suwałki  U20
  55.58   2019-09-28   Łódź  U20
  52.52   2020-10-03   Łódź  U23
  53.76   2021-06-26   Warszawa  U23

  1000 m wykres

  3:11.82   2015-09-20   Warszawa  U16

  1500 m wykres

  5:19.22   2016-10-02   Warszawa  U18
  5:12.66   2017-05-14   Warszawa  U18
  4:53.01   2018-09-30   Łódź  U20
  5:21.61   2019-09-29   Łódź  U20
  5:17.90   2020-10-04   Łódź  U23
  5:41.04   2021-06-27   Warszawa  U23

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.48 (+1.0)   2018-09-30   Łódź  U20
  15.58 (0.0)   2019-06-02   Warszawa  U20

  110 m pł MŁ wykres

  15.48 (0.0)   2015-09-06   Warszawa  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  16.06 (+1.0)   2015-06-20   Warszawa  U16
  14.09 (+0.7)   2016-06-27   Łomża  U18
  14.83 (-0.2)   2017-09-24   Warszawa  U18

  110 m pł wykres

  15.35 (+1.0)   2018-05-19   Warszawa  U20
  16.12 (-0.4)   2020-09-27   Warszawa  U23
  16.41 (+0.4)   2021-06-27   Warszawa  U23

  Wzwyż wykres

  1.71   2016-09-24   Puławy  U18
  1.76   2017-09-30   Warszawa  U18
  1.85   2018-05-12   Warszawa  U20
  1.81   2019-09-28   Łódź  U20
  1.84   2020-10-03   Łódź  U23
  1.84   2021-06-26   Warszawa  U23

  Tyczka wykres

  4.20   2016-08-06   Wrocław  U18
  4.40   2017-08-06   Warszawa  U18
  4.50   2018-06-02   Suwałki  U20
  4.60   2019-06-29   Warszawa  U20
  4.60   2020-10-04   Łódź  U23
  4.30   2021-06-27   Warszawa  U23

  W dal wykres

  4.77 (+0.2)   2013-05-26   Warszawa  U14
  6.07 (+1.7)   2015-07-26   Warszawa  U16
  6.59 (+1.2)   2016-10-01   Warszawa  U18
  6.72 (+1.1)   2017-09-30   Warszawa  U18
  6.99 (+0.4)   2018-09-23   Warszawa  U20
  7.00 (+1.7)   2019-09-28   Łódź  U20
  6.59 (+1.7)   2020-08-22   Warszawa  U23
  6.10 (+0.9)   2021-06-26   Warszawa  U23

  Kula (5) wykres

  11.73   2013-09-22   Warszawa  U14
  14.23   2014-09-20   Radom  U16
  15.16   2015-09-13   Pasłęk  U16
  14.87   2016-05-08   Łomża  U18
  14.95   2017-09-30   Warszawa  U18

  Kula (6) wykres

  15.38   2018-09-29   Łódź  U20
  14.92   2019-05-25   Warszawa  U20

  Kula (7.26) wykres

  12.84   2019-09-01   Warszawa  U20
  14.04   2020-08-30   Radom  U23
  13.65   2021-05-08   Lublin  U23

  Dysk (1.5) wykres

  45.74   2016-10-02   Warszawa  U18
  47.48   2017-10-01   Warszawa  U18

  Dysk (2) wykres

  44.87   2020-09-15   Łódź  U23
  45.17   2021-05-08   Lublin  U23

  Oszczep (600) wykres

  41.13   2013-09-22   Warszawa  U14
  44.52   2014-05-24   Kozienice  U16
  54.65   2015-09-20   Warszawa  U16

  Oszczep (800) wykres

  53.23   2018-09-30   Łódź  U20
  51.48   2019-05-11   Warszawa  U20
  57.06   2020-10-04   Łódź  U23
  57.70   2021-07-24   Suwałki  U23

  Oszczep (700) wykres

  47.88   2015-06-20   Warszawa  U16
  55.90   2016-05-15   Warszawa  U18
  55.24   2017-06-03   Warszawa  U18

  Dysk (1.75) wykres

  47.20   2018-05-27   Warszawa  U20
  48.09   2019-05-26   Warszawa  U20

  10-bój wykres

  6875   2020-10-04   Łódź  U23
  6484   2021-06-27   Warszawa  U23

  10-bój J MŁ wykres

  6311   2016-10-02   Warszawa  U18
  6843   2017-10-01   Warszawa  U18

  10-bój JUN wykres

  7163   2018-09-30   Łódź  U20
  6727   2019-09-29   Łódź  U20

  6-bój M MŁ wykres

  4035   2015-09-20   Warszawa  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.23544192314148 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl