ID zawodnika: 74393
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Jakub WLAZŁY
imię : Jakub
nazwisko : WLAZŁY
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Orkan Środa Wlkp.

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.31 (+0.4)   2013-08-31   Leszno  U14

  W dal wykres

  4.77 (0.0)   2013-10-04   Września  U14

  Kula (5) wykres

  11.15   2014-05-10   Poznań  U16
  10.15   2015-05-09   Poznań  U16
  14.49   2016-05-14   Piła  U18
  14.97   2017-08-26   Leszno  U18

  Kula (6) wykres

  13.95   2018-06-16   Poznań  U20
  15.20   2019-09-28   Poznań  U20

  Kula (7.26) wykres

  13.54   2020-07-06   Środa Wielkopolska  U23
  12.56   2021-07-05   Środa Wielkopolska  U23
  12.46   2022-05-28   Żerków  U23

  Dysk (1) wykres

  25.27   2013-09-07   Poznań  U14
  40.40   2014-09-06   Poznań  U16
  43.25   2015-06-13   Poznań  U16

  Dysk (1.5) wykres

  42.70   2016-07-27   Poznań  U18
  48.50   2017-06-24   Poznań  U18

  Dysk (2) wykres

  44.05   2020-08-13   Poznań  U23
  39.94   2021-08-27   Spała  U23
  42.32   2022-07-31   Poznań  U23

  Oszczep (600) wykres

  24.63   2013-08-31   Leszno  U14
  45.14   2014-10-02   Żerków  U16
  42.91   2015-06-06   Poznań  U16

  Oszczep (800) wykres

  43.46   2018-09-01   Poznań  U20
  45.59   2020-06-26   Środa Wielkopolska  U23

  Oszczep (700) wykres

  45.65   2016-05-14   Piła  U18
  48.47   2017-08-26   Leszno  U18

  Dysk (1.75) wykres

  43.39   2018-06-25   Włocławek  U20
  46.09   2019-05-12   Toruń  U20

  W dal strefa wykres

  5.33   2013-06-06   Poznań  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.054518938064575 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl