ID zawodnika: 74463
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Justyna JELSKA
imię : Justyna
nazwisko : JELSKA
rok ur. (kategoria) : 1999 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS Podlasie Białystok

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.97 (+1.6)   2022-07-09   Warszawa  Sen

  200 m wykres

  26.87 (+0.5)   2020-09-13   Warszawa  U23
  26.78 (+1.0)   2021-08-30   Białystok  U23
  26.28 (+1.4)   2022-09-18   Warszawa  Sen

  400 m wykres

  63.49   2015-09-26   Białystok  U18
  59.49   2018-09-12   Sztum  U20
  58.85   2019-09-11   Sztum  U23
  57.43   2020-06-27   Białystok  U23
  57.38   2021-10-03   Gliwice  U23
  56.78   2022-06-26   Warszawa  Sen

  600 m wykres

  1:32.46   2022-09-25   Warszawa  Sen

  800 m wykres

  2:22.77   2014-06-18   Białystok  U16
  2:21.20   2015-05-24   Białystok  U18
  2:24.91   2016-05-07   Białystok  U18
  2:17.24   2017-08-26   Spała  U20
  2:10.60   2018-06-16   Gdańsk  U20
  2:09.03   2019-06-22   Białogard  U23
  2:07.91   2020-07-29   Białystok  U23
  2:09.96   2021-08-28   Spała  U23
  2:08.78   2022-06-04   Warszawa  Sen

  1000 m wykres

  3:06.62   2013-09-29   Radom  U16
  3:05.04   2014-09-13   Zamość  U16
  3:05.70   2015-05-03   Białystok  U18
  2:52.79   2018-08-30   Olecko  U20
  2:50.27   2019-09-15   Słupsk  U23
  2:53.83   2020-08-13   Sopot  U23
  2:51.16   2021-09-04   Warszawa  U23

  1500 m wykres

  4:57.93   2015-05-17   Łomża  U18
  4:51.78   2016-06-17   Suwałki  U18
  4:39.72   2017-08-27   Spała  U20
  4:38.68   2018-05-19   Białogard  U20
  4:29.71   2019-08-31   Ruda Śląska  U23
  4:37.37   2021-08-27   Spała  U23

  3000 m wykres

  11:00.35   2016-06-05   Zamość  U18

  Mila wykres

  5:09.48   2017-10-07   Warszawa  U20

  400 m pł K wykres

  61.39   2022-07-23   Warszawa  Sen

  2000 m prz wykres

  7:45.91   2015-06-20   Białystok  U18
  7:01.49   2016-08-04   Wrocław  U18
  6:58.76   2017-09-30   Białogard  U20
  7:01.19   2018-06-24   Włocławek  U20

  3000 m prz wykres

  10:50.97   2018-06-09   Słubice  U20
  10:41.45   2019-08-23   Radom  U23

  Przełaj wykres

  :07:08   2015-03-21   Iława  U18
  :12:01   2016-03-19   Żagań  U18
  :07:38   2017-03-11   Jelenia Góra  U20
  :07:08   2018-03-17   Żagań  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15701293945312 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl