ID zawodnika: 76114
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Gracjan SABAJTIS
imię : Gracjan
nazwisko : SABAJTIS
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Gorzów

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

  11.52   2016-10-01   Stargard  U18
  12.36   2017-05-25   Zielona Góra  U18

  Kula (6) wykres

  11.17   2018-08-31   Łódź  U20
  13.98   2019-06-15   Piła  U20

  Kula (7.26) wykres

  11.79   2020-10-10   Zielona Góra  U23

  Dysk (1) wykres

  28.19   2014-09-13   Wrocław  U16
  36.87   2015-06-21   Poznań  U16
  41.32   2016-06-18   Białystok  U18

  Dysk (1.5) wykres

  32.82   2015-05-23   Zielona Góra  U16
  37.32   2016-09-06   Zielona Góra  U18
  37.96   2017-05-03   Słubice  U18

  Dysk (2) wykres

  35.12   2020-10-10   Zielona Góra  U23

  Młot (5) wykres

  19.31   2013-10-04   Słubice  U14
  37.95   2014-09-13   Wrocław  U16
  52.90   2015-09-27   Radom  U16
  55.96   2016-05-21   Zielona Góra  U18
  64.20   2017-06-30   Poznań  U18

  Młot (6) wykres

  57.67   2017-09-30   Poznań  U18
  64.94   2018-05-05   Władysławowo / Cetniewo  U20
  63.03   2019-05-28   Zielona Góra  U20

  Młot (7.26) wykres

  54.64   2018-09-11   Zielona Góra  U20
  54.90   2019-08-25   Radom  U20
  58.81   2020-09-05   Biała Podlaska  U23
  59.20   2021-07-25   Suwałki  U23
  60.79   2022-07-10   Środa Wielkopolska  U23

  Dysk (1.75) wykres

  35.11   2018-08-31   Łódź  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.052098035812378 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl