ID zawodnika: 77585
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Amadou DIALLO
imię : Amadou
nazwisko : DIALLO
rok ur. (kategoria) : 2005 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Piast Głogów

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.93 (0.0)   2017-09-13   Warszawa  U14
   8.69 (-0.6)   2018-09-11   Zielona Góra  U14

  100 m wykres

  14.65 (+0.4)   2017-08-26   Leszno  U14
  12.74 (-0.7)   2019-05-11   Szprotawa  U16
  12.13 (+0.8)   2020-06-26   Żerków  U16
  11.48 (+1.3)   2021-05-30   Jelenia Góra  U18
  11.73 (+0.5)   2022-05-08   Zittau (GER)  U18

  80 pł wykres

  11.44 (+1.0)   2019-08-31   Zittau (GER)  U16

  100 m pł wykres

  17.33 (-2.1)   2018-10-05   Słubice  U14

  110 m pł MŁ wykres

  16.07 (+1.0)   2019-09-08   Wrocław  U16
  14.84 (-1.2)   2020-09-15   Zgorzelec  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  14.47 (+2.0)   2021-07-30   Włocławek  U18
  14.49 (-0.8)   2022-05-15   Jelenia Góra  U18

  Wzwyż wykres

  1.50   2017-08-30   Zielona Góra  U14
  1.50   2018-06-17   Oleśnica  U14
  1.65   2019-09-08   Wrocław  U16
  1.80   2021-10-01   Słubice  U18
  1.75   2022-05-08   Zittau (GER)  U18

  W dal wykres

  4.40 (+0.7)   2017-04-28   Zielona Góra  U14
  5.54 (+0.8)   2019-09-10   Zielona Góra  U16
  6.20 (-0.8)   2020-06-19   Słubice  U16
  6.31 (+0.9)   2021-05-22   Jelenia Góra  U18

  Trójskok wykres

  10.75 (+0.7)   2019-09-10   Zielona Góra  U16

  Kula (4) wykres

   8.54   2019-04-27   Zittau (GER)  U16

  Oszczep (600) wykres

  28.46   2019-09-15   Leszno  U16

  60 m pł M wykres

  14.57   2017-08-30   Zielona Góra  U14

  Ppal (150) wykres

  42.00   2017-10-06   Słubice  U14
  57.00   2018-10-05   Słubice  U14

  W dal strefa wykres

  4.58   2017-10-06   Słubice  U14
  5.00   2018-06-17   Oleśnica  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10005402565002 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl