ID zawodnika: 79166
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Jakub LEWOSZEWSKI
imię : Jakub
nazwisko : LEWOSZEWSKI
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : KS Agros Zamość

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

  10.15   2014-09-13   Zamość  U16
  13.47   2015-09-12   Białystok  U16
  14.57   2016-09-04   Zamość  U18
  15.97   2017-08-05   Warszawa  U18

  Kula (6) wykres

  14.72   2019-05-11   Łęczyca  U20

  Kula (7.26) wykres

  13.49   2022-05-11   Lublin  U23

  Dysk (1) wykres

  52.09   2014-09-28   Zielona Góra  U16
  59.38   2015-06-20   Biała Podlaska  U16

  Dysk (1.5) wykres

  40.44   2014-10-12   Puławy  U16
  48.08   2015-06-20   Biała Podlaska  U16
  51.33   2016-08-06   Wrocław  U18
  63.55   2017-09-10   Warszawa  U18

  Dysk (2) wykres

  48.52   2017-10-01   Puławy  U18
  52.12   2018-06-03   Warszawa  U20
  52.88   2019-08-24   Radom  U20
  51.56   2020-09-05   Biała Podlaska  U23
  56.21   2021-05-29   Biała Podlaska  U23
  59.63   2022-06-10   Suwałki  U23

  Dysk (1.75) wykres

  60.41   2018-07-01   Warszawa  U20
  57.72   2019-06-01   Biała Podlaska  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.075490951538086 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl