ID zawodnika: 82176
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Aleksandra BUK
imię : Aleksandra
nazwisko : BUK
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Kobieta
klub : GKS Start Długołęka

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.68 (-1.2)   2015-04-25   Zgorzelec  U16
   8.61 (-0.2)   2016-04-30   Zgorzelec  U16

  100 m wykres

  14.59 (+0.6)   2014-08-23   Koszalin  U14
  13.37 (-0.2)   2015-06-18   Wrocław  U16
  12.91 (+0.9)   2016-06-19   Jelenia Góra  U16
  13.14 (+0.9)   2017-05-21   Wrocław  U18
  13.10 (0.0)   2018-06-02   Wrocław  U18
  13.09 (+1.2)   2019-06-01   Wrocław  U20
  13.18 (-0.1)   2020-10-03   Łódź  U20
  12.54 (+1.4)   2021-07-17   Karpacz  U23
  12.55 (0.0)   2022-07-23   Warszawa  U23

  200 m wykres

  27.53 (0.0)   2015-06-18   Wrocław  U16
  27.47 (-0.8)   2016-06-19   Jelenia Góra  U16
  27.09 (-0.1)   2017-05-21   Wrocław  U18
  26.88 (+1.1)   2018-05-13   Wrocław  U18
  26.87 (+0.6)   2019-06-01   Wrocław  U20
  26.96 (-0.7)   2020-07-26   Jelenia Góra  U20
  25.76 (-0.5)   2021-07-03   Kraków  U23
  25.62 (+1.1)   2022-06-18   Jelenia Góra  U23

  300 m wykres

  48.85   2014-08-23   Koszalin  U14
  45.04   2015-04-25   Zgorzelec  U16
  43.21   2016-04-30   Zgorzelec  U16
  43.46   2017-05-06   Wrocław  U18
  43.86   2018-04-28   Zgorzelec  U18
  42.72   2019-05-04   Wrocław  U20
  42.67   2021-05-08   Zgorzelec  U23

  400 m wykres

  62.72   2015-09-19   Zielona Góra  U16
  65.11   2016-08-04   Wrocław  U16
  61.87   2017-05-27   Jelenia Góra  U18
  63.90   2018-05-12   Wrocław  U18
  61.63   2019-06-08   Bielsko-Biała  U20
  63.32   2020-08-08   Zgorzelec  U20
  61.90   2021-05-21   Bielsko-Biała  U23

  600 m wykres

  1:46.26   2015-05-09   Wrocław  U16
  1:51.08   2016-05-08   Wrocław  U16
  1:49.98   2017-04-29   Zgorzelec  U18

  80 pł wykres

  13.53 (0.0)   2016-05-21   Wrocław  U16

  100 m pł MŁ wykres

  18.04 (-2.2)   2015-05-03   Wrocław  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  17.40 (-0.4)   2017-05-13   Wrocław  U18

  400 m pł K wykres

  67.47   2018-05-27   Jelenia Góra  U18
  67.44   2019-06-23   Wrocław  U20
  67.33   2020-09-12   Radom  U20
  67.84   2021-06-13   Jelenia Góra  U23

  Wzwyż wykres

  1.14   2016-05-07   Wrocław  U16

  W dal wykres

  4.65 (+1.1)   2015-04-25   Zgorzelec  U16
  4.48 (+0.7)   2016-06-05   Wrocław  U16
  4.52 (+0.2)   2017-05-14   Wrocław  U18
  4.67 (+0.5)   2019-08-31   Wrocław  U20

  Kula (3) wykres

   5.60   2015-05-03   Wrocław  U16
   6.31   2016-05-07   Wrocław  U16
   6.90   2017-05-13   Wrocław  U18

  4-bój K MŁ wykres

  1719   2015-05-09   Wrocław  U16

  Oszczep (500) wykres

  19.65   2017-04-29   Zgorzelec  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2083   2016-05-08   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.089905977249146 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl