ID zawodnika: 85238
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Aleksandra PŁOCIŃSKA
imię : Aleksandra
nazwisko : PŁOCIŃSKA
rok ur. (kategoria) : 1999 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : SRS Kondycja Piaseczno

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  27.60 (-0.1)   2018-09-02   Warszawa  U20

  400 m wykres

  63.30   2015-05-16   Warszawa  U18
  60.30   2017-09-17   Warszawa  U20
  58.61   2018-05-27   Warszawa  U20
  58.72   2019-05-18   Warszawa  U23
  58.53   2020-09-26   Warszawa  U23
  58.41   2021-09-04   Warszawa  U23
  58.37   2022-05-28   Piaseczno  Sen

  600 m wykres

  1:34.19   2018-05-13   Warszawa  U20
  1:33.40   2019-08-10   Warszawa  U23
  1:30.98   2022-09-04   Olsztyn  Sen

  800 m wykres

  2:23.09   2015-06-20   Warszawa  U18
  2:17.78   2016-06-25   Warszawa  U18
  2:13.42   2017-05-14   Warszawa  U20
  2:09.18   2018-06-16   Vyškov (CZE)  U20
  2:09.42   2019-06-08   Gdańsk  U23
  2:09.55   2020-08-22   Oleśnica  U23
  2:07.09   2021-07-24   Suwałki  U23
  2:05.76   2022-05-15   Piaseczno  Sen

  1000 m wykres

  3:11.82   2015-07-26   Warszawa  U18
  2:56.86   2017-07-29   Warszawa  U20
  2:49.11   2018-09-16   Warszawa  U20

  1500 m wykres

  5:06.45   2015-08-06   Łódź  U18
  4:42.41   2016-08-05   Wrocław  U18
  4:35.38   2017-08-26   Częstochowa  U20
  4:28.43   2018-07-20   Lublin  U20
  4:25.90   2019-07-19   Białogard  U23
  4:22.89   2020-09-04   Biała Podlaska  U23
  4:17.77   2021-06-13   Poznań  U23
  4:12.64   2022-07-23   Warszawa  Sen

  2000 m wykres

  6:31.95   2019-09-01   Warszawa  U23
  6:15.55   2021-08-05   Piaseczno  U23

  3000 m wykres

  10:39.58   2016-05-22   Warszawa  U18

  Mila wykres

  4:59.73   2021-05-02   Piaseczno  U23
  4:43.29   2022-05-03   Piaseczno  Sen

  Przełaj wykres

  :07:28   2016-03-19   Żagań  U18
  :06:55   2018-03-17   Żagań  U20
  :15:23   2019-03-23   Olszyna  U23
  :15:21   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10203409194946 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl