ID zawodnika: 88028
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Krystian WASZKIEWICZ
imię : Krystian
nazwisko : WASZKIEWICZ
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.54 (+2.0)   2021-06-26   Warszawa  U23

  400 m wykres

  64.27   2021-06-26   Warszawa  U23

  1500 m wykres

  5:43.00   2021-06-27   Warszawa  U23

  Wzwyż wykres

  1.51   2021-06-26   Warszawa  U23

  W dal wykres

  4.95 (+0.1)   2021-06-26   Warszawa  U23

  Kula (5) wykres

  12.42   2018-06-10   Słubice  U18

  Kula (6) wykres

  11.51   2020-08-28   Ciechanów  U20

  Kula (7.26) wykres

  10.61   2021-06-26   Warszawa  U23

  Dysk (1) wykres

  30.70   2015-09-05   Poznań  U16
  36.07   2016-09-03   Poznań  U16

  Dysk (1.5) wykres

  31.43   2017-05-13   Szprotawa  U18

  Dysk (2) wykres

  27.85   2021-06-27   Warszawa  U23

  Młot (5) wykres

  20.13   2015-09-12   Szczecin  U16

  Młot (7.26) wykres

  24.73   2021-07-25   Suwałki  U23

  Oszczep (600) wykres

  36.43   2015-09-30   Żerków  U16
  45.09   2016-09-18   Poznań  U16

  Oszczep (800) wykres

  55.65   2019-07-04   Racibórz  U20
  57.66   2020-09-11   Radom  U20
  55.00   2021-06-19   Poznań  U23
  60.39   2022-07-30   Poznań  U23

  Oszczep (700) wykres

  39.18   2016-09-21   Września  U16
  53.82   2017-06-17   Białogard  U18
  51.80   2018-05-26   Leszno  U18

  Dysk (1.75) wykres

  31.76   2019-06-01   Zamość  U20

  10-bój wykres

  3332   2021-06-27   Warszawa  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.20611190795898 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl