ID zawodnika: 90835 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Julia NOBIK
imię : Julia
nazwisko : NOBIK
rok ur. (kategoria) : 2005 (U20)
płeć : Kobieta
klub : MKS Juvenia Puszczykowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.75 (+1.0)   2017-10-06   Słubice  U14
   8.71 (+0.6)   2018-10-05   Słubice  U14

  100 m wykres

  14.09 (+0.1)   2018-04-28   Poznań  U14
  13.87 (-0.8)   2019-09-28   Poznań  U16
  13.47 (-0.2)   2020-06-26   Żerków  U16
  13.53 (+0.5)   2021-09-04   Poznań  U18

  200 m wykres

  27.00 (+1.1)   2021-07-28   Włocławek  U18
  26.54 (0.0)   2022-06-11   Poznań  U18

  300 m wykres

  49.12   2017-08-26   Leszno  U14

  800 m wykres

  2:39.02   2021-07-29   Włocławek  U18
  2:41.68   2022-06-12   Poznań  U18

  100 m pł J MŁ wykres

  16.06 (+0.5)   2021-07-28   Włocławek  U18
  15.31 (+0.6)   2022-06-11   Poznań  U18

  100 m pł wykres

  17.71 (-1.3)   2023-05-27   Poznań  U20

  Wzwyż wykres

  1.30   2018-09-01   Poznań  U14
  1.50   2021-07-17   Poznań  U18
  1.60   2022-06-11   Poznań  U18

  W dal wykres

  3.90 (+0.5)   2016-09-27   Żerków  U12
  4.77 (+1.0)   2017-09-02   Poznań  U14
  5.11 (0.0)   2018-06-17   Łódź  U14
  5.36 (-0.7)   2019-09-21   Tarnów  U16
  5.44 (+1.2)   2020-06-20   Puszczykowo  U16
  5.40 (+1.8)   2021-07-29   Włocławek  U18
  5.60 (-1.8)   2022-06-24   Oborniki  U18
  5.95 (+1.8)   2023-07-18   Lublin  U20

  Trójskok wykres

   9.94 (+0.3)   2021-05-15   Piła  U18

  Kula (3) wykres

   9.53   2021-07-17   Poznań  U18
  10.75   2022-07-16   Bielsko-Biała  U18

  Kula (4) wykres

   8.33   2023-05-27   Poznań  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4126   2021-07-29   Włocławek  U18
  4596   2022-06-12   Poznań  U18

  Ppal (150) wykres

  40.50   2018-10-05   Słubice  U14

  W dal strefa wykres

  4.02   2015-06-21   Łódź  U12
  5.01   2017-06-18   Łódź  U14
  5.25   2018-10-05   Słubice  U14

  Oszczep (500) wykres

  19.02   2018-09-29   Białogard  U14
  30.59   2019-09-28   Poznań  U16
  32.48   2020-09-13   Poznań  U16
  31.03   2021-05-08   Poznań  U18
  33.30   2022-06-12   Poznań  U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0620492 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl