ID zawodnika: 91638
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Weronika BARTNOWSKA
imię : Weronika
nazwisko : BARTNOWSKA
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.91 (+0.6)   2015-09-12   Białystok  U16
  13.24 (+1.4)   2016-06-01   Białystok  U18
  12.16 (+0.3)   2017-06-03   Piła  U18
  12.18 (+0.8)   2018-05-27   Białystok  U20
  11.95 (+1.2)   2019-08-23   Radom  U20
  12.23 (+0.2)   2020-08-13   Białystok  U23

  200 m wykres

  26.80 (+0.7)   2016-05-21   Białystok  U18
  24.60 (0.0)   2017-06-10   Łomża  U18
  24.68 (+1.1)   2018-06-10   Słubice  U20
  25.03 (+0.1)   2019-05-11   Białystok  U20
  24.69 (+1.0)   2020-06-27   Białystok  U23
  24.45 (+1.3)   2021-05-23   Bielsko-Biała  U23
  24.63 (+1.7)   2022-05-22   Poznań  U23

  300 m wykres

  44.73   2016-08-29   Olecko  U18

  400 m wykres

  62.55   2016-09-24   Łomża  U18
  56.12   2017-06-18   Białystok  U18
  56.53   2018-06-24   Włocławek  U20
  55.90   2019-08-01   Jelenia Góra  U20
  55.42   2020-08-15   Gdańsk  U23
  54.52   2021-06-20   Chorzów  U23
  53.69   2022-06-19   Gliwice  U23

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.084913969039917 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl