ID zawodnika: 97728
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Kuba DUTKIEWICZ
imię : Kuba
nazwisko : DUTKIEWICZ
rok ur. (kategoria) : 2006 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Trójka Mikołów

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.33 (+0.2)   2016-06-12   Chorzów  U12
   8.87 (+1.3)   2017-06-14   Rybnik  U12
   8.66 (+0.2)   2018-04-28   Chorzów  U14
   8.44 (-0.4)   2019-08-24   Chorzów  U14

  100 m wykres

  13.88 (+0.9)   2018-05-12   Gliwice  U14
  13.58 (+1.1)   2019-06-19   Ruda Śląska  U14
  12.86 (0.0)   2020-10-10   Chorzów  U16
  12.21 (+1.5)   2021-09-11   Kędzierzyn-Koźle  U16
  11.61 (+1.7)   2022-05-03   Chorzów  U18

  150 m wykres

  22.41   2017-05-06   Sosnowiec  U12
  21.54   2018-04-28   Chorzów  U14

  300 m wykres

  47.20   2017-06-18   Łódź  U12
  45.61   2018-06-17   Łódź  U14
  44.87   2019-10-08   Ruda Śląska  U14

  600 m wykres

  1:59.94   2017-09-02   Sosnowiec  U12

  1000 m wykres

  3:35.32   2017-09-14   Warszawa  U12
  3:25.86   2018-06-03   Chorzów  U14

  W dal wykres

  4.56 (+1.2)   2018-04-28   Chorzów  U14

  Ppal (150) wykres

  33.50   2017-06-14   Rybnik  U12

  W dal strefa wykres

  4.09   2017-09-13   Warszawa  U12
  4.58   2018-06-13   Ruda Śląska  U14
  4.47   2019-06-19   Ruda Śląska  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.16650605201721 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl