ID zawodnika: 98640
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Dominika DURAJ
imię : Dominika
nazwisko : DURAJ
rok ur. (kategoria) : 2005 (U18)
płeć : Kobieta
klub : LKS Ziemi Puckiej Puck

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.90 (+2.0)   2017-05-31   Chojnice  U14
  12.68 (-0.2)   2019-09-21   Tarnów  U16
  12.67 (+1.2)   2020-08-29   Słupsk  U16
  13.19 (+1.1)   2021-05-23   Słupsk  U18
  13.16 (-0.3)   2022-07-01   Białogard  U18

  200 m wykres

  27.80 (+0.9)   2018-05-12   Słupsk  U14
  26.24 (+0.4)   2019-09-14   Białogard  U16
  25.58 (+1.9)   2020-08-29   Słupsk  U16
  26.61 (-2.0)   2021-06-19   Gdańsk  U18
  26.22 (+0.6)   2022-06-05   Białystok  U18

  300 m wykres

  47.37   2016-06-14   Cetniewo  U12
  46.32   2017-08-30   Sopot  U14
  42.57   2018-06-06   Gdańsk  U14
  39.93   2019-09-22   Tarnów  U16
  39.61   2020-09-27   Słupsk  U16

  400 m wykres

  61.57   2018-06-09   Gdańsk  U14
  57.57   2019-06-22   Pelpin  U16
  57.11   2020-08-08   Gdańsk  U16
  56.04   2021-07-29   Włocławek  U18
  55.70   2022-07-16   Bielsko-Biała  U18

  600 m wykres

  1:37.88   2018-06-12   Gdańsk  U14
  1:35.70   2019-06-11   Gdańsk  U16

  800 m wykres

  2:16.24   2021-09-19   Słupsk  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.032193899154663 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl