ID zawodnika: 99606
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Marzena ROZPĘDZIK
imię : Marzena
nazwisko : ROZPĘDZIK
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Kobieta
klub : UKS Czapla Białe Błota

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.30 (+1.7)   2018-07-24   Toruń  U16

  200 m wykres

  29.08 (+0.1)   2018-07-24   Toruń  U16

  300 m wykres

  46.79   2018-05-06   Bydgoszcz  U16

  600 m wykres

  1:58.50   2016-09-17   Chełmno  U14
  1:45.52   2017-08-26   Toruń  U16
  1:47.05   2018-05-20   Bydgoszcz  U16
  1:46.66   2019-05-05   Przemyśl  U18
  1:44.14   2020-08-25   Toruń  U18

  800 m wykres

  2:27.61   2018-07-14   Białogard  U16

  1000 m wykres

  3:16.65   2017-09-09   Słupsk  U16
  3:12.88   2018-09-02   Bydgoszcz  U16
  3:11.11   2019-07-02   Poznań  U18
  3:08.08   2020-06-18   Białe Błota  U18
  3:11.55   2021-05-08   Białe Błota  U20

  1500 m wykres

  5:07.08   2019-08-29   Siedlce  U18
  4:59.30   2020-08-28   Ciechanów  U18
  4:58.69   2021-05-19   Toruń  U20
  4:50.01   2022-05-07   Poznań  U20

  2000 m wykres

  7:15.53   2018-09-08   Bydgoszcz  U16
  6:51.66   2021-08-29   Białe Błota  U20

  3000 m wykres

  11:04.60   2020-08-29   Ciechanów  U18
  10:43.22   2021-07-02   Lublin  U20
  10:22.26   2022-04-30   Poznań  U20

  5000 m wykres

  19:18.49   2021-06-06   Słubice  U20
  18:36.91   2022-05-15   Piaseczno  U20

  1500 m prz wykres

  5:34.35   2018-06-24   Warszawa  U16
  5:23.76   2019-06-22   Białogard  U18
  5:22.31   2020-08-23   Gdańsk  U18
  5:16.38   2021-06-26   Białe Błota  U20
  5:20.17   2022-06-24   Białe Błota  U20

  2000 m prz wykres

  7:34.10   2020-08-09   Białe Błota  U18
  7:18.47   2021-07-03   Lublin  U20
  7:11.14   2022-07-08   Radom  U20

  Przełaj wykres

  :08:44   2019-03-23   Olszyna  U18
  :17:54   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U20

  bieg alpejski wykres

  0:49:52   2022-07-30   Międzygórze  U20

  bieg anglosaski wykres

  0:29:07   2022-04-10   Bielsko-Biała  U20

  b.górski na krótkim dyst. wykres

  :18:27   2021-09-05   Krynki  U20
  :18:08   2022-09-04   Krynki  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10475301742554 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl