ID zawodnika: 103027
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Patrycja BIELECKA
imię : Patrycja
nazwisko : BIELECKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U23)
płeć : Kobieta
klub : UKS Achilles Leszno

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP b.górski kr.: Krynki   2022 (U20)
b.górski na krótkim dyst. 4U20 :17:55
  MP b.alpejski: Międzygórze   2022 (U20)
bieg alpejski 5U20 0:51:08
  MP U20 przełaj: Olesno   2022 (U20)
Przełaj 17b2 :15:27
  MP U20: Radom   2022 (U20)
2000 m prz 9s1 (9) 7:15.30
  MP b.alpejski: Międzygórze   2021 (U20)
bieg alpejski 1b2 (1) 0:51:12
  MP U23 U20 5000m: Piaseczno   2021 (U20)
5000 m 8b2 (8) 18:33.08
  MP U20: Lublin   2021 (U20)
2000 m prz 8s1 (9) 7:18.78
  MP b.alpejski: Wisła Łabajów   2020 (U18)
bieg alpejski 8b2 41:21
  MP U18 przełaj: Kwidzyn   2020 (U18)
Przełaj 29b1 :06:37
  MP U18: Radom   2020 (U18)
1500 m prz 11s1 (15) 5:32.22
  MP b.alpejski: Międzygórze   2019 (U18)
bieg alpejski 7s3 (7) 56:50
  OOM: Poznań   2019 (U18)
1500 m 3s1 (13) 4:58.30
  MP U16: Bełchatów   2018 (U16)
2000 m 14s1 (23) 7:19.80

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 1.4421420097351 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl