ID zawodnika: 17488 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Piotr LISEK
imię : Piotr
nazwisko : LISEK
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : OSOT Szczecin

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MŚ: Oregon (Eugene)   2022 (Sen)
Tyczka 10eA (19) 5.50
  ME: Monachium (GER)   2022 (Sen)
Tyczka 7eA (15) 5.50
  MP: Suwałki   2022 (Sen)
Tyczka 1 5.65
  IO: Tokio (JPN)   2021 (Sen)
Tyczka 6 5.80
Tyczka 6eB (11) 5.75
  MP: Poznań   2021 (Sen)
Tyczka 1 5.80
  MŚ: Doha (QAT)   2019 (Sen)
Tyczka 3 5.87
Tyczka 1eB (1) 5.75
  PŚ: London (GBR)   2018 (Sen)
Tyczka 5 5.50
  ME: Berlin (GER)   2018 (Sen)
Tyczka 4 5.90
Tyczka 1eB (1) 5.61
  MP: Lublin   2018 (Sen)
Tyczka 2 5.70
  MŚ: Londyn (GBR)   2017 (Sen)
Tyczka 2 5.89
Tyczka 1eA (1) 5.70
  MP: Białystok   2017 (Sen)
Tyczka 1 5.85
  IO: Rio de Janeiro (BRA)   2016 (Sen)
Tyczka 4 5.75
Tyczka 4eA (6) 5.70
  ME: Amsterdam (NED)   2016 (Sen)
Tyczka 4 5.50
Tyczka 6eB (12) 5.35
  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
Tyczka NM
  MŚ: Beijing (CHN)   2015 (Sen)
Tyczka 3 5.80
Tyczka 2eA (7) 5.70
  MP: Kraków   2015 (Sen)
Tyczka 3 5.40
  ME: Zürich (SUI)   2014 (U23)
Tyczka 6 5.65
Tyczka 7eB (12) 5.50
  MP: Szczecin   2014 (U23)
Tyczka 2 5.50
  MP U23: Inowrocław   2014 (U23)
Tyczka 1 5.40
  ME U23: Tampere (FIN)   2013 (U23)
Tyczka 8eB (17) 5.20
  MP: Toruń   2013 (U23)
Tyczka 4 5.30
  MP U23: Bydgoszcz   2013 (U23)
Tyczka 2 5.40
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
Tyczka DQ
  MP U20: Toruń   2011 (U20)
Tyczka 2 5.00
  MP U20: Białystok   2010 (U20)
Tyczka 2 4.70
  OOM: Kraków   2009 (U18)
Tyczka 3 4.40
  OOM: Bydgoszcz   2008 (U18)
Tyczka 7 4.00
Tyczka 1e2 3.80
  MP U16: Siedlce   2006 (U16)
Tyczka 13 3.20

  INDOOR

  HME: Istanbul (TUR)   2023 (Sen)
Tyczka 2 5.80
Tyczka 6e1 5.65
  HMP: Toruń   2023 (Sen)
Tyczka 1 5.62
  HMP: Toruń   2022 (Sen)
Tyczka 1 5.61
  HME: Toruń   2021 (Sen)
Tyczka 3 5.80
Tyczka 3e (3) 5.70
  HMP: Toruń   2021 (Sen)
Tyczka 1 5.60
  HME: Glasgow (GBR)   2019 (Sen)
Tyczka 2 5.85
Tyczka 1eA (1) 5.70
  HMP: Toruń   2019 (Sen)
Tyczka 1 5.83
  HMŚ: Birmingham (GBR)   2018 (Sen)
Tyczka 3 5.85
  HMP: Toruń   2018 (Sen)
Tyczka 1 5.83
  HME: Beograd (SRB)   2017 (Sen)
Tyczka 1 5.85
  HMP: Toruń   2017 (Sen)
Tyczka 1 5.83
  HMŚ: Portland (USA)   2016 (Sen)
Tyczka 3 5.75
  HMP: Toruń   2016 (Sen)
Tyczka 3 5.50
  HME: Praha (CZE)   2015 (Sen)
Tyczka 3 5.85
Tyczka 6e1 (6) 5.70
  HMP: Toruń   2015 (Sen)
Tyczka 1 5.80
  HMP: Sopot   2014 (U23)
Tyczka NM
  HME: Göteborg (SWE)   2013 (U23)
Tyczka 5eB (12) 5.50
  HMP: Spała   2013 (U23)
Tyczka 1 5.50
  HMP: Spała   2012 (U23)
Tyczka 5 5.00
  HMP: Spała   2011 (U20)
Tyczka 3 5.10
  HMP U20 U18: Spała   2011 (U20)
Tyczka 2 5.00

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.4695981 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl