ID zawodnika: 96361 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Krzysztof ŻYGENDA
imię : Krzysztof
nazwisko : ŻYGENDA
rok ur. (kategoria) : 1997 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : GKS Żukowo

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP przełaj: Zielona Góra / Drzonków   2023 (Sen)
Przełaj 5b2 :28:56
  MP SEN U23 10 000: Olkusz   2023 (Sen)
10000 m 8s1 (8) 30:41.30
  MP SEN U23 10 000: Międzyrzecz   2022 (Sen)
10000 m 1s2 (13) 30:37.37
  MP SEN U23 przełaj: Olesno   2022 (Sen)
Przełaj 13b2 :25:13
  MP: Poznań   2021 (Sen)
5000 m 20s1 (20) 14:58.76
  MP SEN U23 przełaj: Tomaszów Lubelski   2021 (Sen)
Przełaj 20b2 :29:06
  MP 10km: Poznań   2020 (Sen)
10 km 8 30:47
  MP SEN U23 przełaj: Kwidzyn   2020 (Sen)
Przełaj 11b2 :25:27
  MP 5000: Sieradz   2019 (U23)
5000 m DNF
  MP b.alpejski: Międzygórze   2019 (U23)
bieg alpejski 11s1 (11) 59:12
  MP SEN U23 10 000: Białogard   2019 (U23)
10000 m 8s2 (12) 32:13.59
  MP U23 przełaj: Kartuzy   2019 (U23)
Przełaj 6 :27:51
  MP U23 U20 5000m: Szczecinek   2019 (U23)
5000 m 19s1 (19) 15:54.00
  MP U23: Sieradz   2018 (U23)
5000 m 14s1 15:38.15
  MP U23 10 000: Ruda Śląska   2018 (U23)
10000 m DNF
  MP przełaj: Jelenia Góra   2017 (U23)
Przełaj 45b1 :15:29
  MP U23 przełaj: Kwidzyn   2017 (U23)
Przełaj 23 :28:18

  INDOOR

  HMP: Toruń   2023 (Sen)
3000 m 6s2 (17) 8:29.00

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.4818439 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl