ID zawodnika: 33597
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Marika KACZMAREK
imię : Marika
nazwisko : KACZMAREK
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KKL Kielce

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  48.36   2009-05-21   Poznań  U14

  Dysk (0.75) wykres

  30.96   2010-06-12   Poznań  U16
  35.86   2011-09-17   Szczecin  U16

  W dal wykres

  4.37 (+1.5)   2010-05-16   Poznań  U16

  Kula (3) wykres

  10.76   2010-09-05   Poznań  U16
  11.45   2011-05-31   Leszno  U16
  12.78   2012-05-29   Leszno  U18
  12.70   2013-05-11   Poznań  U18
  12.42   2014-10-08   Poznań  U20

  Kula (4) wykres

   9.30   2011-09-24   Słubice  U16
  10.02   2014-06-28   Toruń  U20
  10.78   2021-05-09   Kielce  Sen

  Młot (3) wykres

  35.34   2010-09-11   Poznań  U16
  54.79   2011-10-01   Kielce  U16
  65.32   2012-07-12   Poznań  U18
  64.26   2013-05-05   Toruń  U18
  64.78   2018-09-22   Ostróda  U23

  Dysk (1) wykres

  34.41   2012-03-24   Kielce  U18
  35.51   2013-04-27   Kielce  U18
  32.15   2014-05-10   Poznań  U20
  35.20   2016-05-01   Bojanowo  U23
  33.08   2018-05-01   Bojanowo  U23
  29.06   2020-06-27   Kielce  Sen

  Młot (4) wykres

  46.37   2011-09-10   Poznań  U16
  52.02   2012-06-06   Sosnowiec  U18
  53.12   2013-05-04   Poznań  U18
  59.30   2014-05-18   Poznań  U20
  63.20   2015-07-21   Kraków  U20
  62.13   2016-06-18   Szczecin  U23
  64.35   2017-07-01   Suwałki  U23
  62.23   2018-07-22   Lublin  U23
  64.33   2019-06-01   Biała Podlaska  Sen
  66.99   2020-08-16   Kielce  Sen
  65.79   2021-06-05   Stalowa Wola  Sen
  62.91   2022-07-07   Kielce  Sen

  Oszczep (600) wykres

  35.67   2010-05-01   Wolsztyn  U16

  Ppal (150) wykres

  40.00   2021-10-02   Kielce  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.093887090682983 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl