ID zawodnika: 109438 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Natalia ĆWIKLIŃSKA
imię :  Natalia
nazwisko :  ĆWIKLIŃSKA
rok ur. (kategoria) :  2005   (U20)
płeć :  Kobieta
klub :  CWZS Zawisza Bydgoszcz SL
trener :  KOHUTEK Artur
 B.D.
licencja :  Z/0179/18 [2023]
szkolenie 2023 :  OSU   KN B   ZALOGUJ SIĘ DO KONTA ZAWODNICZEGO I POTWIERDŹ ZGODY
 
social media :  *
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  800 m   2:33.61   2019-05-18   Toruń U16
  200 m   27.91 (+0.1)   2023-05-27   Poznań U20
  Wzwyż   1.51   2022-06-11   Poznań U18
  W dal   5.23 (+1.9)   2023-05-21   Gdańsk U20
  100 m pł J MŁ   15.56 (+0.6)   2022-06-11   Poznań U18
  Kula (3)   10.60   2022-07-16   Bielsko-Biała U18
  Oszczep (600)   29.09   2023-05-21   Gdańsk U20
  7-bój J MŁ   4033   2022-06-12   Poznań U18
  Oszczep (500)   32.34   2022-07-17   Bielsko-Biała U18
  100 m   13.67 (+1.3)   2022-05-14   Bydgoszcz U18
  1000 m   3:21.11   2018-09-15   Chełmno U14
  2000 m   8:04.10   2019-09-07   Sopot U16
  100 m pł   15.83 (-1.3)   2023-05-27   Poznań U20
  200 m pł   32.10 (-0.3)   2020-09-06   Poznań U16
  Kula (4)   10.68   2023-05-27   Poznań U20
  7-bój   4083   2023-05-28   Poznań U20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.055305 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl