ID zawodnika: 131774 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kacper GÓRALCZYK
imię :  Kacper
nazwisko :  GÓRALCZYK
rok ur. (kategoria) :  2007   (U18)
płeć :  Mężczyzna
klub :  KS AZS AWF Warszawa
trener :  TWOREK Urszula
 MORGAŚ Tomasz
licencja :  Z/2517/22 [2023]
szkolenie 2023 :  OSU   KN B  
 
social media :
pierwszy trener :  TWOREK Urszula

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  W dal   6.42 (+0.6)   2023-07-07   Chorzów U18
  200 m   23.10 (+1.0)   2023-06-18   Warszawa U18
  Wzwyż   1.83   2023-07-07   Chorzów U18
  Kula (5)   13.97   2023-05-20   Warszawa U18
  100 m   11.36 (+1.1)   2023-07-07   Chorzów U18
  1000 m   2:59.18   2022-05-14   Warszawa U16
  110 m pł MŁ   15.76 (-0.4)   2022-05-29   Białystok U16
  Oszczep (600)   37.57   2022-05-07   Białystok U16
  5-bój M MŁ   3214   2022-09-17   Kraków U16
  400 m   51.25   2023-07-07   Chorzów U18
  1500 m   4:53.27   2023-07-08   Chorzów U18
  110 m pł J MŁ   14.74 (+0.9)   2023-07-08   Chorzów U18
  300 m pł   43.96   2021-08-30   Białystok U16
  Tyczka   3.70   2023-07-08   Chorzów U18
  Dysk (1.5)   39.19   2023-06-04   Warszawa U18
  Oszczep (700)   45.56   2023-07-08   Chorzów U18
  10-bój J MŁ   6755   2023-07-08   Chorzów U18
  W dal strefa   4.86   2019-06-16   Łódź U14
  Wieloskok   10.21 (-0.2)   2021-05-09   Olecko U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0942941 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl