ID zawodnika: 110939 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Milena THAMM
imię : Milena
nazwisko : THAMM
rok ur. (kategoria) : 2005 (U20)
płeć : Kobieta
klub : MKS-MOS Katowice

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 300 (13)

  39.85   2022-06-26   Kraków (1)  U18
  40.79   2022-05-03   Chorzów (1)  U18
  41.43   2019-06-16   Łódź (2)  U16
  41.64   2019-09-14   Chorzów (1)  U16
  41.74   2020-08-20   Włocławek (2)  U16
  41.86   2019-09-28   Częstochowa (1)  U16
  42.03   2020-06-27   Częstochowa (1)  U16
  42.33   2018-06-17   Łódź (2)  U14
  42.69   2019-05-11   Gliwice (1)  U16
  42.80   2018-06-13   Ruda Śląska (2)  U14

 ŚREDNIA: 41.716

 400 (9)

  56.50   2022-07-15   Bielsko-Biała (M)  U18
  56.69   2022-07-16   Bielsko-Biała (M)  U18
  56.79   2022-05-14   Chorzów (M)  U18
  57.01   2021-06-05   Bielsko-Biała (1)  U18
  57.16   2021-06-12   Gliwice (1)  U18
  57.34   2021-06-20   Chorzów (M)  U18
  57.46   2021-05-09   Bielsko-Biała (1)  U18
  58.82   2022-08-21   Tychy (1)  U18
  59.83   2019-08-31   Ruda Śląska (1)  U16

 ŚREDNIA: 57.511 (9)

 600 (9)

  1:35.46   2020-07-04   Bielsko-Biała (1)  U16
  1:35.47   2020-09-26   Słupsk (M)  U16
  1:36.15   2019-09-21   Tarnów (M)  U16
  1:36.35   2019-09-07   Opole (1)  U16
  1:36.57   2019-06-09   Częstochowa (1)  U16
  1:36.86   2019-05-24   Ruda Śląska (1)  U16
  1:38.92   2020-09-16   Częstochowa (1)  U16
  1:39.16   2020-06-20   Częstochowa (1)  U16
  1:39.59   2018-09-16   Częstochowa (1)  U14

 ŚREDNIA: 1:37.17 (9)

 800 (6)

  2:12.78   2021-05-27   Gliwice (M)  U18
  2:14.14   2021-05-22   Częstochowa (1)  U18
  2:14.64   2022-09-11   Gliwice (1)  U18
  2:14.82   2020-08-25   Chorzów (M)  U16
  2:16.47   2021-06-13   Gliwice (1)  U18
  2:18.46   2021-07-28   Włocławek (M)  U18

 ŚREDNIA: 2:15.218 (6)

 400p (5)

  61.95   2022-06-19   Gliwice (M)  U18
  62.87   2022-06-04   Bielsko-Biała (1)  U18
  63.71   2022-05-08   Częstochowa (1)  U18
  DNF   2022-05-21   Racibórz (1)  U18
  DQ   2022-05-28   Racibórz (1)  U18

 ŚREDNIA: 1:02.843 (3)

 200 (5)

  25.59 (-1.0)   2022-06-15   Ruda Śląska (1)  U18
  25.74 (-0.3)   2022-05-29   Racibórz (1)  U18
  26.98 (0.0)   2019-05-18   Ruda Śląska (1)  U16
  27.39 (+0.2)   2018-09-22   Gliwice (1)  U14
  28.52 (-1.2)   2018-09-01   Ruda Śląska (1)  U14

 ŚREDNIA: 26.844 (5)

 100 (3)

  13.16 (-0.5)   2020-06-27   Częstochowa (1)  U16
  13.20 (+0.6)   2019-05-18   Ruda Śląska (1)  U16
  13.78 (0.0)   2018-06-03   Chorzów (1)  U14

 ŚREDNIA: 13.38 (3)

 1000 (3)

  3:00.54   2020-09-05   Gliwice (1)  U16
  3:01.04   2019-08-24   Chorzów (1)  U16
  3:07.61   2019-04-27   Chorzów (1)  U16

 ŚREDNIA: 3:03.063 (3)

 2000 (1)

  DNF   2021-05-01   Częstochowa (1)  U18

 ŚREDNIA: 3:03.063 (0)

 Przełaj (1)

  :05:25   2020-11-07   Konopiska (1)  U16

 ŚREDNIA: 5.5 (1)

 INDOOR

 600 (7)

  1:35.85   2022-01-28   Ostrava (CZE) (1)  U18
  1:36.14   2022-02-13   Rzeszów (M)  U18
  1:38.11   2019-11-30   Toruń (1)  U16
  1:38.59   2022-02-12   Rzeszów (M)  U18
  1:38.62   2021-01-31   Spała (1)  U18
  1:38.65   2020-01-04   Ostrava-Vítkovice (CZE) (2)  U16
  1:39.95   2020-02-09   Ostrawa (1)  U16

 ŚREDNIA: 1:37.987 (7)

 400 (5)

  57.09   2023-02-11   Rzeszów (M)  U20
  57.12   2023-01-15   Ostrava (CZE) (2)  U20
  57.98   2023-02-12   Rzeszów (M)  U20
  58.01   2023-01-27   Ostrava (CZE) (1)  U20
  63.64   2019-01-12   Ostrava - Vítkovice (CZE) (2)  U16

 ŚREDNIA: 58.768 (5)

 300 (4)

  41.29   2022-02-05   Rzeszów (1)  U18
  43.00   2020-01-25   Ostrawa (CZE) (1)  U16
  43.55   2022-01-16   Łódź (1)  U18
  46.32   2018-03-10   Racibórz (2)  U14

 ŚREDNIA: 43.54 (4)

 200 (2)

  26.13   2023-02-04   Rzeszów (1)  U20
  27.30   2022-01-16   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 26.715 (2)

 60 (1)

   8.82   2018-03-10   Racibórz (2)  U14

 ŚREDNIA: 8.82 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1449029 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl