ID zawodnika: 34550 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Ada KOŁODZIEJ
imię : Ada
nazwisko : KOŁODZIEJ
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Warszawa

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (141)

  11.56 (+0.5)   2019-08-23   Radom (M)  Sen
  11.57 (+0.8)   2021-06-24   Poznań (M)  Sen
  11.60 (+1.3)   2021-06-05   Piaseczno (M)  Sen
  11.61 (+0.3)   2019-08-31   Ruda Śląska (1)  Sen
  11.63 (+1.2)   2019-08-23   Radom (M)  Sen
  11.65 (+0.6)   2023-06-17   Warszawa (M)  Sen
  11.66 (+1.7)   2021-05-22   Bielsko-Biała (M)  Sen
  11.67 (+0.9)   2021-06-24   Poznań (M)  Sen
  11.68 (+0.2)   2021-06-05   Piaseczno (M)  Sen
  11.68 (+1.8)   2022-05-21   Warszawa (1)  Sen

 ŚREDNIA: 11.631

 100p (57)

  14.00 (0.0)   2017-07-01   Suwałki (M)  U23
  14.18 (+0.8)   2018-07-01   Warszawa (1)  Sen
  14.24 (+1.0)   2018-06-24   Warszawa (1)  Sen
  14.26 (-0.4)   2018-06-17   Warszawa (1)  Sen
  14.27 (0.0)   2017-07-01   Suwałki (M)  U23
  14.28 (+0.7)   2018-07-01   Warszawa (1)  Sen
  14.30 (+0.2)   2017-06-18   Warszawa (1)  U23
  14.32 (+0.5)   2018-05-20   Piaseczno (M)  Sen
  14.32 (+0.6)   2018-07-14   Warszawa (M)  Sen
  14.40 (-1.5)   2018-06-17   Warszawa (1)  Sen

 ŚREDNIA: 14.257

 200 (56)

  23.92 (+1.3)   2019-06-23   Warszawa (1)  Sen
  24.20 (+1.2)   2020-06-28   Warszawa (1)  Sen
  24.30 (+1.2)   2023-06-04   Warszawa (1)  Sen
  24.32 (-0.3)   2022-06-04   Warszawa (1)  Sen
  24.50 (+1.3)   2019-06-08   Warszawa (1)  Sen
  24.56 (+0.5)   2018-07-14   Warszawa (M)  Sen
  24.59 (+0.6)   2018-07-21   Lublin (M)  Sen
  24.61 (+0.1)   2014-06-30   Toruń (M)  U20
  24.61 (0.0)   2019-05-18   Warszawa (1)  Sen
  24.63 (+0.3)   2016-07-31   Jelenia Góra (M)  U23

 ŚREDNIA: 24.424

 W dal (19)

  5.93 (+1.1)   2022-06-26   Warszawa (1)  Sen
  5.90 (+0.2)   2022-09-25   Warszawa (1)  Sen
  5.82 (+0.1)   2021-05-21   Bielsko-Biała (M)  Sen
  5.79 (+1.6)   2022-06-11   Suwałki (M)  Sen
  5.71 (+0.7)   2019-08-31   Ruda Śląska (1)  Sen
  5.68 (+0.2)   2019-08-15   Warszawa (M)  Sen
  5.65 (+1.0)   2012-07-14   Warszawa (1)  U18
  5.53 (+0.6)   2013-05-25   Warszawa (1)  U20
  5.47 (0.0)   2013-06-02   Łódź (1)  U20
  5.40 (-0.6)   2012-06-09   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 5.688

 100p(76.2) (3)

  15.62 (-1.8)   2014-05-24   Kozienice (1)  U20
  15.93 (-2.3)   2012-06-16   Warszawa (1)  U18
  18.93 (+0.1)   2011-10-08   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 16.827 (3)

 600 (1)

  2:03.17   2011-10-08   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 2:03.17 (1)

 Kula (3) (1)

   6.77   2011-10-08   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 6.77 (1)

 4-bój (1)

  1491   2011-10-08   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 1491 (1)

 Kula (4) (1)

   7.28   2019-08-15   Warszawa (M)  Sen

 ŚREDNIA: 7.28 (1)

 INDOOR

 60 (67)

   7.52   2020-02-02   Warszawa (1)  Sen
   7.52   2022-03-05   Toruń (M)  Sen
   7.52   2023-02-18   Toruń (M)  Sen
   7.55   2023-01-28   Spała (1)  Sen
   7.56   2022-02-26   Toruń (M)  Sen
   7.56   2023-01-28   Spała (1)  Sen
   7.56   2023-02-05   Warszawa (1)  Sen
   7.58   2023-02-11   Spała (M)  Sen
   7.59   2020-02-08   Toruń (M)  Sen
   7.60   2020-01-18   Warszawa (1)  Sen

 ŚREDNIA: 7.556

 60p (46)

   8.70   2016-03-05   Toruń (M)  U23
   8.78   2016-03-05   Toruń (M)  U23
   8.82   2015-02-21   Toruń (M)  U23
   8.84   2018-01-28   Spała (M)  Sen
   8.85   2017-02-11   Spała (M)  U23
   8.86   2015-01-24   Łódź (M)  U23
   8.87   2015-02-14   Spała (M)  U23
   8.87   2015-02-21   Toruń (M)  U23
   8.88   2018-01-13   Warszawa (1)  Sen
   8.88   2018-01-28   Spała (M)  Sen

 ŚREDNIA: 8.835

 200 (29)

  24.88   2015-02-14   Spała (M)  U23
  25.12   2018-02-10   Spała (M)  Sen
  25.13   2018-02-18   Toruń (M)  Sen
  25.14   2014-01-25   Spała (M)  U20
  25.16   2017-02-19   Toruń (M)  U23
  25.26   2016-03-06   Toruń (M)  U23
  25.27   2015-01-25   Spała (2)  U23
  25.27   2015-02-01   Spała (M)  U23
  25.30   2018-01-28   Spała (M)  Sen
  25.33   2017-01-22   Toruń (2)  U23

 ŚREDNIA: 25.186

 W dal (7)

  6.18   2022-03-06   Toruń (M)  Sen
  6.09   2021-02-21   Toruń (M)  Sen
  6.05   2021-02-07   Warszawa (1)  Sen
  5.99   2023-02-19   Toruń (M)  Sen
  5.36   2013-01-12   Warszawa (1)  U20
  5.18   2012-01-07   Warszawa (1)  U18
  5.09   2014-01-18   Warszawa (1)  U20

 ŚREDNIA: 5.706 (7)

 300 (1)

  42.98   2014-01-05   Łódź (1)  U20

 ŚREDNIA: 42.98 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.5199099 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl