ID zawodnika: 68368 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Damian PITER
imię : Damian
nazwisko : PITER
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : UMKS Iskra Wolsztyn

  Wyniki sezonu

INDOOR   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2023
OUTDOOR   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022
SORT BY 100 m wykres 400 m wykres 1500 m wykres 110 m pł wykres Wzwyż wykres Tyczka wykres W dal wykres Kula (7.26) wykres Dysk (2) wykres Oszczep (800) wykres 10-bój wykres
  W dal   5.58 (+2.6)   2022-04-30   Poznań (1)
5.58(+2.6) 5.42(+1.1) 5.58(+1.5) 5.31(+1.1) 5.50(+1.3) 5.45(+0.4)
  W dal   5.58 (+1.5)   2022-04-30   Poznań (1) --
  Kula (7.26)    9.66   2022-04-30   Poznań (1) --
8.58 9.18 8.98 9.16 9.66 x
  110 m pł   15.98 (+1.0)   2022-05-07   Poznań (1) III
  Wzwyż   1.80   2022-05-07   Poznań (1) --
170/o 175/- 180/o 183/- 191/xxx
  110 m pł   15.72 (-0.3)   2022-05-20   Poznań (M) II
  Wzwyż   1.88   2022-05-20   Poznań (M) III
1.77/o 1.83/xxo 1.88/o
  Wzwyż   1.78   2022-05-21   Poznań (M) --
1.78/o 1.86/xxx
  110 m pł   16.14 (-1.2)   2022-06-05   Jelenia Góra (1) III
  Wzwyż   1.88   2022-06-05   Jelenia Góra (1) III
175/o 180/- 184/o 188/o 191/xxx
  100 m   12.07 (+0.2)   2022-06-11   Poznań (1) --
  400 m   DNF   2022-06-11   Poznań (1) --
  Wzwyż   1.82   2022-06-11   Poznań (1) III
173/o 179/xxo 182/o 185/xxx
  W dal   5.32 (+0.6)   2022-06-11   Poznań (1) --
x(-0.2) 5.32(+0.6) 5.27(+0.5)
  Kula (7.26)    9.68   2022-06-11   Poznań (1) --
8.98 9.65 9.68
  1500 m   DNF   2022-06-12   Poznań (1) --
  110 m pł   15.76 (+0.6)   2022-06-12   Poznań (1) III
  Tyczka   3.60   2022-06-12   Poznań (1) III
340/xo 350/- 360/xo 370/xxx
  Dysk (2)   28.52   2022-06-12   Poznań (1) --
28.52 25.74 25.84
  Oszczep (800)   36.21   2022-06-12   Poznań (1) --
35.96 36.21 x
  10-bój   4283   2022-06-12   Poznań (1) --
  100 m   11.70 (+1.0)   2022-06-18   Warszawa (M) III
  400 m   54.62   2022-06-18   Warszawa (M) --
  Wzwyż   1.84   2022-06-18   Warszawa (M) III
  W dal   6.33 (+0.4)   2022-06-18   Warszawa (M) III
6.05(-0.7) 5.90(-0.7) 6.33(0.4)
  Kula (7.26)   10.57   2022-06-18   Warszawa (M) --
10.57 10.31 9.94
  1500 m   5:10.82   2022-06-19   Warszawa (M) --
  110 m pł   15.64 (-1.2)   2022-06-19   Warszawa (M) II
  Tyczka   3.60   2022-06-19   Warszawa (M) III
  Dysk (2)   31.18   2022-06-19   Warszawa (M) --
31.18 27.32 x
  Oszczep (800)   37.27   2022-06-19   Warszawa (M) --
36.21 x 37.27
  10-bój   5838   2022-06-19   Warszawa (M) III
  110 m pł   15.91 (-0.4) 0.200   2022-07-30   Poznań (M) III
  110 m pł   15.72 (+1.7)   2022-07-30   Poznań (M) II
  100 m   12.09 (+9.9)   2022-10-08   Zielona Góra (2)
  400 m   55.33   2022-10-08   Zielona Góra (2) --
  Wzwyż   1.83   2022-10-08   Zielona Góra (2) III
  W dal   6.06 (+9.9)   2022-10-08   Zielona Góra (2)
  Kula (7.26)    9.47   2022-10-08   Zielona Góra (2) --
  1500 m   5:29.36   2022-10-09   Zielona Góra (2) --
  110 m pł   16.45 (+9.9)   2022-10-09   Zielona Góra (2)
  Tyczka   3.40   2022-10-09   Zielona Góra (2) --
  Dysk (2)   28.32   2022-10-09   Zielona Góra (2) --
  Oszczep (800)   35.18   2022-10-09   Zielona Góra (2) --
  10-bój   5273 **   2022-10-09   Zielona Góra (2)

** Wynik nieregulaminowy.

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1548848 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl