ID zawodnika: 123398 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Patrycja KOKOT
imię : Patrycja
nazwisko : KOKOT
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Kobieta
klub : LKS Orkan Ostrzeszów

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Wieloskok (10)

  10.19 (+1.9)   2022-04-30   Poznań (1)  U16
  10.14 (+0.5)   2022-08-28   Bełchatów (1)  U16
   9.99 (+0.9)   2022-09-03   Opole (1)  U16
   9.98 (0.0)   2022-09-10   Poznań (1)  U16
   9.29 (+0.9)   2020-08-07   Poznań (1)  U14
   9.18 (0.0)   2021-09-04   Częstochowa (1)  U16
   8.95 (+0.6)   2021-09-11   Szczecin (1)  U16

 ŚREDNIA: 9.674 (7)

 Kula (3) (10)

   9.83   2023-01-14   Spała (1)  U18
   9.83   2023-01-21   Toruń (1)  U18
   9.66   2022-09-17   Kraków (M)  U16
   9.63   2022-09-24   Halberstadt (GER) (2)  U16
   9.35   2022-06-11   Poznań (1)  U16
   9.26   2022-05-21   Oleśnica (M)  U16
   8.95   2021-05-09   Sieradz (1)  U16
   8.61   2021-05-22   Żerków (1)  U16
   7.93   2021-06-13   Łódź (1)  U16
   7.73   2021-05-29   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 9.078

 W dal (9)

  4.63 (+0.2)   2022-09-17   Kraków (M)  U16
  4.56 (+1.0)   2022-05-07   Sieradz (1)  U16
  4.50 (+0.2)   2022-08-28   Bełchatów (1)  U16
  4.38 (0.0)   2023-01-14   Spała (1)  U18
  4.34 (-0.9)   2022-06-11   Poznań (1)  U16
  4.31 (+0.5)   2020-08-07   Poznań (1)  U14
  4.06 (+1.0)   2021-05-09   Sieradz (1)  U16
  3.96 (-0.7)   2019-09-15   Opole (1)  U14
  3.83 (+0.4)   2021-05-29   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 4.286 (9)

 80p (9)

  13.25 (+0.5)   2022-06-11   Poznań (1)  U16
  13.45 (+1.2)   2022-09-03   Opole (1)  U16
  13.50 (-1.2)   2022-09-17   Kraków (M)  U16
  13.52 (+1.6)   2022-08-28   Bełchatów (1)  U16
  13.57 (-0.1)   2022-08-28   Bełchatów (1)  U16
  13.85 (+1.7)   2022-05-28   Opole (1)  U16
  14.17 (-0.5)   2022-04-30   Poznań (1)  U16
  14.21 (-0.1)   2022-04-30   Poznań (1)  U16
  14.62 (-0.8)   2021-05-29   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 13.793 (9)

 Oszczep (500) (9)

  28.37   2022-09-24   Halberstadt (GER) (2)  U16
  28.12   2022-04-30   Poznań (1)  U16
  26.12   2022-05-28   Opole (1)  U16
  25.79   2021-05-22   Żerków (1)  U16
  23.25   2021-09-04   Częstochowa (1)  U16
  22.46   2020-09-06   Poznań (1)  U14
  21.40   2021-09-11   Szczecin (1)  U16
  19.36   2022-09-10   Poznań (1)  U16
  18.55   2022-06-19   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 23.713 (9)

 100 (4)

  14.03 (+0.2)   2022-05-07   Sieradz (1)  U16
  14.31 (+1.8)   2021-05-09   Sieradz (1)  U16
  14.44 (-0.9)   2022-05-21   Oleśnica (M)  U16
  15.76 (-1.9)   2019-09-15   Opole (1)  U14

 ŚREDNIA: 14.635 (4)

 Wzwyż (4)

  1.42   2022-06-11   Poznań (1)  U16
  1.36   2021-05-29   Poznań (1)  U16
  1.35   2022-05-28   Opole (1)  U16
  1.28   2022-09-17   Kraków (M)  U16

 ŚREDNIA: 1.353 (4)

 5-bój U16 (3)

  2257   2022-06-11   Poznań (1)  U16
  2148   2022-09-17   Kraków (M)  U16
  1618   2021-05-29   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 2007.667 (3)

 600 (3)

  2:14.33   2022-06-11   Poznań (1)  U16
  2:16.41   2022-09-17   Kraków (M)  U16
  2:39.42   2021-05-29   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 2:23.387 (3)

 Trójskok (1)

  10.23 (0.0)   2023-01-21   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 10.23 (1)

 200 (1)

  30.55 (+1.6)   2021-06-13   Łódź (1)  U16

 ŚREDNIA: 30.55 (1)

 80p(76.2/7.5) (1)

  17.63 (0.0)   2019-09-15   Opole (1)  U14

 ŚREDNIA: 17.63 (1)

 INDOOR

 60p(76.2/8.0) (4)

  10.91   2022-02-05   Kalisz (1)  U16
  10.92   2022-02-05   Kalisz (1)  U16
  12.30   2020-01-11   Kalisz (1)  U14
  12.56   2020-01-11   Kalisz (1)  U14

 ŚREDNIA: 11.673 (4)

 60 (2)

   8.81   2022-01-29   Toruń (1)  U16
   9.14   2020-01-18   Kalisz (1)  U14

 ŚREDNIA: 8.975 (2)

 Kula (3) (2)

   8.92   2022-01-29   Toruń (1)  U16
   8.12   2021-02-06   Spała (M)  U16

 ŚREDNIA: 8.52 (2)

 Wieloskok (1)

  10.11   2022-02-05   Kalisz (1)  U16

 ŚREDNIA: 10.11 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1103671 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl