ID zawodnika: 35906 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Klaudia KARDASZ
imię : Klaudia
nazwisko : KARDASZ
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS Podlasie Białystok

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Kula (4) (131)

  18.48   2018-08-08   Berlin (GER) (M)  U23
  18.34   2019-06-02   Gliwice (M)  Sen
  18.30   2018-07-08   Władysławowo (Cetniewo) (M)  U23
  18.29   2018-05-29   Bydgoszcz (M)  U23
  18.25   2018-05-12   Kielce (M)  U23
  18.20   2019-08-31   Ruda Śląska (1)  Sen
  18.17   2021-05-30   Chorzów (M)  Sen
  18.15   2019-08-23   Radom (M)  Sen
  18.05   2021-07-11   Władysławowo/Cetniewo (M)  Sen
  18.02   2019-09-14   Chorzów (M)  Sen

 ŚREDNIA: 18.225

 Kula (3) (35)

  17.12   2013-06-09   Słubice (M)  U18
  17.00   2013-05-18   Warszawa (1)  U18
  16.98   2013-07-11   Donetsk (UKR) (M)  U18
  16.51   2013-06-04   Białystok (M)  U18
  16.45   2013-05-04   Łódź (1)  U18
  16.42   2013-07-27   Łódź (1)  U18
  16.23   2013-06-15   Łomża (1)  U18
  16.23   2013-09-21   Częstochowa (1)  U18
  15.77   2013-06-23   Białystok (1)  U18
  15.21   2013-07-26   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 16.392

 Dysk (1) (4)

  35.90   2015-06-02   Łomża (M)  U20
  35.63   2015-05-17   Łomża (1)  U20
  32.57   2014-05-18   Łomża (1)  U20
  31.08   2015-06-07   Białystok (1)  U20

 ŚREDNIA: 33.795 (4)

 Dysk (0.75) (1)

  25.60   2011-05-05   Białystok (1)  U16

 ŚREDNIA: 25.6 (1)

 Młot (4) (1)

  30.54   2022-08-27   Karpacz (M)  Sen

 ŚREDNIA: 30.54 (1)

 INDOOR

 Kula (4) (41)

  18.63   2019-03-01   Glasgow (GBR) (M)  Sen
  18.57   2021-02-20   Toruń (M)  Sen
  18.28   2019-02-06   Toruń (M)  Sen
  18.23   2019-03-03   Glasgow (GBR) (M)  Sen
  18.21   2019-02-16   Toruń (M)  Sen
  18.14   2019-02-04   Łódź (M)  Sen
  17.86   2019-01-26   Warszawa (M)  Sen
  17.81   2021-03-04   Toruń (M)  Sen
  17.74   2021-02-06   Toruń (M)  Sen
  17.71   2018-02-10   Spała (M)  U23

 ŚREDNIA: 18.118

 Kula (3) (11)

  18.18   2015-02-06   Białystok (2)  U20
  16.67   2013-12-22   Neubrandenburg (GER) (1)  U18
  15.81   2013-01-12   Białystok (2)  U18
  15.47   2013-01-19   Białystok (2)  U18
  15.04   2013-01-26   Spała (M)  U18
  13.81   2011-02-12   Białystok (2)  U16
  13.52   2012-01-21   Białystok (2)  U18
  13.46   2012-02-11   Białystok (2)  U18
  12.66   2012-01-14   Białystok (2)  U18
  12.42   2012-01-07   Białystok (2)  U18

 ŚREDNIA: 14.704


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0984771 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl