ID zawodnika: 84962 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Gabriel MIKOŁAJEWSKI
imię : Gabriel
nazwisko : MIKOŁAJEWSKI
rok ur. (kategoria) : 1999 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : RLTL Optima Radom

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 400p (30)

  50.20   2020-08-29   Włocławek (M)  U23
  51.43   2020-09-08   Ostrava (CZE) (M)  U23
  51.50   2020-08-01   Łódź (1)  U23
  51.67   2020-09-05   Biała Podlaska (M)  U23
  51.91   2020-08-28   Włocławek (M)  U23
  51.98   2020-08-15   Gdańsk (M)  U23
  52.66   2019-05-25   Łódź (M)  U23
  52.67   2018-06-03   Warszawa (1)  U20
  52.69   2018-06-16   Vyškov (CZE) (M)  U20
  52.70   2018-05-27   Radom (M)  U20

 ŚREDNIA: 51.941

 400 (13)

  47.95   2020-08-19   Bydgoszcz (M)  U23
  48.67   2020-09-04   Biała Podlaska (M)  U23
  48.89   2018-06-08   Chorzów (M)  U20
  49.18   2019-08-17   Warszawa (M)  U23
  49.25   2019-05-18   Warszawa (1)  U23
  49.42   2018-05-12   Warszawa (1)  U20
  49.51   2018-07-14   Warszawa (M)  U20
  49.60   2017-05-21   Warszawa (1)  U20
  49.87   2017-06-24   Łódź (1)  U20
  50.88   2023-06-18   Warszawa (1)  Sen

 ŚREDNIA: 49.322

 100 (12)

  11.51 (0.0)   2017-09-24   Warszawa (1)  U20
  11.63 (+0.3)   2017-09-24   Warszawa (1)  U20
  11.72 (-0.2)   2016-09-04   Toruń (1)  U18
  11.74 (+1.1)   2016-09-17   Warszawa (1)  U18
  11.76 (-0.4)   2016-06-19   Warszawa (1)  U18
  11.93 (-0.8)   2016-06-12   Łódź (M)  U18
  12.35 (0.0)   2015-05-09   Warszawa (1)  U18
  12.42 (-0.5)   2015-06-13   Łódź (1)  U18
  12.47 (-0.6)   2015-09-06   Warszawa (1)  U18
  12.51 (+1.2)   2015-09-12   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 12.004

 200 (11)

  22.25 (+0.6)   2019-08-10   Warszawa (M)  U23
  22.45 (+2.0)   2017-05-27   Warszawa (1)  U20
  22.65 (-0.2)   2017-06-11   Kutno (M)  U20
  23.01 (+1.0)   2016-09-17   Warszawa (1)  U18
  23.06 (+0.9)   2016-06-19   Warszawa (1)  U18
  23.16 (+0.9)   2023-06-18   Warszawa (1)  Sen
  23.37 (-0.1)   2016-09-04   Toruń (1)  U18
  23.39 (+0.8)   2023-07-09   Warszawa (1)  Sen
  24.94 (-0.3)   2015-06-13   Łódź (1)  U18
  25.15 (-0.8)   2015-06-20   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 23.343

 400p (83.8) (4)

  55.21   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  55.69   2016-08-04   Wrocław (1)  U18
  56.79   2016-05-28   Łódź (1)  U18
  56.86   2016-05-22   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 56.138 (4)

 300 (4)

  34.15   2020-08-13   Sopot (M)  U23
  34.84   2019-08-10   Warszawa (M)  U23
  36.00   2017-09-02   Warszawa (1)  U20
  39.33   2015-05-09   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 36.08 (4)

 W dal (3)

  5.72 (+0.6)   2015-09-06   Warszawa (1)  U18
  5.59 (+0.1)   2017-09-24   Warszawa (1)  U20
  5.43 (+0.8)   2015-09-12   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 5.58 (3)

 110 (91.4) (2)

  15.08 (+1.3)   2016-09-11   Warszawa (1)  U18
  15.17 (-0.5)   2016-09-11   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 15.125 (2)

 110 (99.1) (2)

  15.07 (+0.1)   2017-09-17   Warszawa (1)  U20
  15.44 (-0.5)   2017-09-17   Warszawa (1)  U20

 ŚREDNIA: 15.255 (2)

 60 (1)

   7.57 (0.0)   2016-09-04   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 7.57 (1)

 INDOOR

 400 (11)

  48.37   2021-02-20   Toruń (M)  U23
  48.44   2021-02-06   Spała (M)  U23
  48.81   2020-02-15   Spała (M)  U23
  49.09   2021-02-12   Toruń (M)  U23
  49.20   2019-02-03   Spała (M)  U23
  49.24   2020-02-29   Toruń (M)  U23
  49.27   2018-01-28   Spała (M)  U20
  49.35   2020-02-09   Spała (M)  U23
  50.19   2020-01-25   Hvam (NOR) (2)  U23
  50.50   2017-01-28   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 49.246

 300 (9)

  34.45   2021-01-23   Toruń (1)  U23
  34.57   2020-02-01   Toruń (1)  U23
  34.85   2021-01-31   Spała (1)  U23
  35.31   2019-01-27   Toruń (1)  U23
  35.64   2017-01-22   Toruń (2)  U20
  37.88   2016-01-16   Toruń (M)  U18
  38.35   2016-02-13   Spała (M)  U18
  39.35   2016-01-23   Łódź (1)  U18
  39.95   2016-01-09   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 36.706 (9)

 60 (6)

   7.35   2017-02-04   Spała (M)  U20
   7.47   2017-01-14   Łódź (1)  U20
   7.58   2016-01-09   Warszawa (1)  U18
   7.62   2016-01-09   Warszawa (1)  U18
   7.95   2015-01-24   Toruń (M)  U18
   7.99   2015-01-10   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 7.66 (6)

 200 (5)

  22.28   2021-01-31   Spała (1)  U23
  22.65   2018-01-20   Toruń (1)  U20
  22.98   2017-02-04   Spała (M)  U20
  25.60   2015-01-24   Toruń (M)  U18
  DNF   2018-02-04   Spała (M)  U20

 ŚREDNIA: 23.378 (4)

 60p(99.1) (5)

   8.44   2018-01-13   Warszawa (1)  U20
   8.48   2018-01-13   Warszawa (1)  U20
   8.58   2017-01-22   Toruń (1)  U20
   8.74   2017-01-14   Łódź (1)  U20
   8.88   2017-01-14   Łódź (1)  U20

 ŚREDNIA: 8.624 (5)

 W dal (1)

  5.24   2015-01-10   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 5.24 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.292881 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl